thiếu nước

10 nguy cơ sức khỏe do cơ thể mất nhiều nước

Thực phẩm bạn ăn sẽ được “xử lý” trong ruột non, nơi phần không cần thiết của thực phẩm được chuyển thành chất thải và bài tiết ra khỏi cơ thể. Nếu bạn không uống nhiều nước, các tế bào ruột bắt đầu lấy nước từ chất thải thực phẩm trong ruột. Kết quả là, more »