tướng quân cổ đại

CEO và tướng quân cổ đại có các điểm tương đồng này

Nghiên cứu về các nhà lãnh đạo thời cổ đại không phải để tìm ra những hướng dẫn cụ thể đảm bảo cho thành công, nhưng nó sẽ giúp các nhà lãnh đạo thời hiện đại, các CEO của doanh nghiệp rút ra được những bài học thực tế của cuộc sống để có thể more »